ОНКОЛОГИЯ

Oнкологичните институти в Израел провеждат лечение на различни видове злокачествени образувания. Използват се нови методи на лекарствена,химиотерапевтична и радиационна терапия. Лабораториите разполагат със съвременна апаратура.

Направления:

  • Радиотерапия
  • Химиотерапия
  • Брахитерапия
  • Психоонкология
  • Център за невроонкология
  • Център за генетична онкология
  • Център за рак на млечните жлези

Провежда се наблюдение на болни с онкологични заболявания и на пациенти с висок рисков фактор.Провеждат се консултации с психолог и генетик.

Oнкологичните клиники извършват голяма научна работа за ранно диагностициране на рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на белия дроб.

Isotopic Scan

Isotopic Scan

CT-Diagnostic

CT-Diagnostic