КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания на бактериални, вирусни, гъбични и паразитни етиологиии. Консултации за антибактериална терапия. Операционна  лаборатория. Стационари за  бактериални инфекции, вирусни заболявания и СПИН.

Микологични, вирусологични и бактериологични лаборатории, оборудвани с най-новата технология, за бьрза  идентификация на  агента – причинител  на болестта и  определяне на  неговата чувствителност към лекарствените препарати.

Надзор на извън амбулаторни  пациенти, страдащи от инфекциозни заболявания. Контрол и проверка на лица, имали заболяване или са били в контакт с пациенти.  СПИН  експерти провеждат голяма профилактична и разяснителна работа .