КАРДИОЛОГИЯ

Най-нови  методи за изследване и лечение на болести на сърцето. Лечение на сърдечния ритъм и проводимост. Имплантиране на ритъмен водач  (пейсмейкър).

Oперационни единици за интензивни грижи, нарушения на сърдечния ритъм и хронична недостатъчност. Болниците  разполагат  с широка гама от функционални шкафове часовник (ЕКГ, ЕСНО, Доплер) за спешна диагностика .

Широко използвани са радиоизотопната  диагностика и методите за радиологични изследвания (CT, ангиография). Използват се широко в диагностични и терапевтични техники за коронарна  катетаризация. Използват се по-нови методи на коронарен стентинг,  чрез стент  с антитромболитическо  покритие.

Диагностика и лечение на коронарна болест на сърцето,  заболяване на клапата, перикарда и миокарда. Диагностика и лечение на сърдечна недостатъчност.

Подготовка за операция –  аорто-коронарен байпас, както и наблюдение на пациентите след операция.Електрофизиологично  лечение при нарушен  ритъм и проводимост.

Диагностика и лечение на сърдечни заболявания при децата.

Консервативно лечение на ангина pectoris и сърдечна недостатъчност.

Сърдечна Cathetarization

Heart Cathetarization