ГЕНЕТИКА

Диагностика на наследствени заболявания и синдроми при деца и възрастни. Генетично консултиране на пациенти с наследствени заболявания и техните семейства. Пренатална диагностика на наследствени заболявания и консултации по отношение на продължаването на бременността, в случай на патология.

Генетични консултации и диагностициране на членове на семейството за лимфом, левкемия, рак на гърдата и други. Диагностичен център Лизосом  патология.

Високотехнологична лаборатория за  изследване на бременни жени в първата и втората трета от бременността за откриване на синдрома на Даун в плода.

Съставяне на хромозомни карти за идентификация на повреден ген.

Генетични  консултации преди брака.