ХЕМАТОЛОГИЯ

Ранно  диагностициране и лечение на злокачествени  заболявания на крьвта и лимфната система.

Лечение на миеломно заболяване.

Диагностика и лечение на кръвосъсирването и наследствени заболявания на кръвната система.

Лабораториите по молекулярна биология работят с отлична апаратура  и последни технологии.

Извършва се дородова диагностика  на  наследствените болести на крьвта и крьвотворните органи .

Диагностициране и лечение на :  лимфом, левкемия, анемия, нарушения на кръвосъсирването, таласеми, хемоглобинопатия, миелодиплазия и лимфопролиферативни сьстояния .

Лаборатория за хемофореза.