АУДИОЛОГИЯ

Диагностика и лечение на слуха, говора и преглъщането.

Нови  методи за изследване на слуха.  Предизвикване  потенциала  на слуховия нерв.

Подбор на слухови апарати, консултиране за кохлеарно имплантиране, рехабилитация на пациенти, страдащи от различни видове нарушения на  речта .

Лабораториите са предназначени за лечение и диагностика на  пациенти от всички възрасти.

Лечение на вродени дефекти на слуха и речта.

Израелските логопеди са изключителни специалисти с голям клиничен опит. Разполагат с  модерно оборудване и използват напреднали технологии.