АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

Диагностика и лечение на алергичен ринит, астма, алергични кожни прояви. Определяне на чувствителност към храни. Корекция на нарушенията на имунната система.